Notes Online
Image default
Beauty en verzorging

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

We werken hard aan het verbeteren van de werkvloer. Wij als organisatie die onderzoeken uitvoeren naar de tevredenheid van personen die in een bedrijf werken zijn zeer gericht op het verhogen van de tevredenheid. We bieden dit soort onderzoeken en trajecten aan. Bedrijven komen langs bij ons op kantoor om dit soort zaken te bespreken en af te handelen. We gaan dan 1 op 1 met de HR manager zitten. We willen graag weten wat er allemaal speelt binnen het bedrijf. Wat zijn de problemen waar jullie tegen aanlopen. Het kan zo zijn dat deze problemen nog niet bekend zijn of dat jullie denken dat er geen problemen zijn binnen de organisatie. wij weten altijd dat er meer speelt dan dat er op het oppervlak wordt getoond. Het kan dus een probleem zijn die veel dieper zit en die jullie niet direct zouden opmerken. Het is belangrijk dat dit soort zaken meteen worden aangepakt. Een probleem dat klein lijkt en niet veel kwaad zou kunnen opleveren wordt vaak onderschat door de eigenaar van het bedrijf en dit wordt ook onderschat door de HR manager van het bedrijf. Wij brengen deze aan het licht en zullen deze dus met jullie bespreken wij willen graag weten hoe jullie dit zouden willen meten. We kunnen dit meten doormiddel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is voor ons niet mogelijk om dit volledig te analyseren als wij niet de vrijheid en autoriteit hebben om bepaalde kritische vragen te stellen aan het management en de personen die binnen het bedrijf werken. We vragen je daarom om van te voren goed te lezen wat het medewerkerstevredenheidsonderzoek inhoud.  Door jezelf goed voor te bereiden weet jij dus ook wat je kan verwachten van onze kant. Je kunt dit doen door op de website te kijken of je kunt ons even bellen voor meer informatie.

Voor meer info : http://carrierepoort.nl