Notes Online
Image default
Bedrijven

Ongevallen in het verkeer tijdens de werkuren Is mijn werkgever verantwoordelijk?

Bent u tijdens uw werk betrokken geraakt bij een aanrijding in het verkeer? Uw werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeval oploopt. Het maakt niet uit of u voor uw werk rijdt of met uw eigen voertuig. Dit artikel zal u informeren in welke situaties het bedrijf verantwoordelijk is voor uw daden en hoe u schadevergoeding kunt vragen. Een advocaat voor letselschade kan u hierbij helpen.

 

Ongevallen tijdens werk of privétijd?

Als u betrokken bent bij een ongeval tijdens uw werk wordt dit beschouwd als letsel op het werk. Dit is bijvoorbeeld als u tijdens de werktijd met uw voertuig tussen klanten rijdt, of als u van uw huis naar een klant gaat. Er is geen sprake van een ongeval op het werk als het incident plaatsvond tijdens het woon-werkverkeer of als u in uw persoonlijke tijd betrokken bent bij een ongeval in een auto van een bedrijf.

 

Zorgplicht van de werkgever

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de zorgplicht voor werknemers die tijdens werktijd werken. Dit betekent dat de werkgever adequate veiligheidsmaatregelen moet treffen met inachtneming van alle veiligheidsregels, duidelijke en nauwkeurige instructies moet geven aan de werknemers, hen moet waarschuwen voor mogelijke gevaren en ook een adequate (auto)verzekering moet afsluiten voor het geval zich ongevallen voordoen en (letsel)letsel ontstaat. Deze zorgplicht geldt voor autoritten die in opdracht van de onderneming worden gemaakt. Hoewel de werkgever geen controle heeft over het verkeer, is hij typisch in gebreke gebleven bij een ongeval dat onder werktijd gebeurt.

 

Wie heeft er gelijk?

Uiteraard is uw werkgever niet aansprakelijk als u de oorzaak bent van het ongeval door roekeloos rijgedrag, zoals te hard rijden of onder invloed van alcohol. Is het incident tijdens werktijd door iemand anders veroorzaakt? De werkgever is meestal nog steeds verantwoordelijk, maar er is een rechtsmiddel beschikbaar tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval. Zorg er ook altijd voor dat je ongeval is geregistreerd in het ri&e instrument van je werk.

 

Wat moet u doen?

Bent u gewond geraakt bij een verkeersongeluk en heeft u letsel opgelopen tijdens uw werk? Vertel dit zo snel mogelijk aan uw werkgever. Ligt u permanent in het ziekenhuis of bent u gewond? Uw werkgever is wettelijk verplicht het incident te melden. verplichting het incident te melden bij De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De toezichthouder stelt dan een onderzoek in.

 

Recht op schadevergoeding?

Heeft uw baas een verantwoordelijkheid om te betalen voor letselschade die u bij het ongeluk heeft opgelopen? Zo ja, dan heeft u wettelijk recht op die schadevergoeding. De deskundige letselschadeadvocaten van Letsel Advocaten kunnen u hierbij helpen. Voor letselschadezaken is geen geld nodig. Als uw bedrijf verantwoordelijk is voor het letsel, is hij ook verantwoordelijk voor de juridische kosten. Om het letsel dat iemand heeft opgelopen vergoed te krijgen, moet bewezen worden dat het letsel is veroorzaakt door het verkeersongeval of tijdens werktijd.

  

Welke schade kan worden vergoed?

Het bedrag dat u ontvangt wordt niet vergoed voor schade die in de onmiddellijke nasleep van het ongeval is ontstaan, zoals medische rekeningen of inkomensverlies, alsmede reiskosten. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor toekomstige schade, zoals aanpassingen aan uw woning, het verlies van pensioenuitkeringen of vertraging in uw studie. U kunt ook een vergoeding vragen voor psychische of emotionele schade, zoals het verlies van slaap en verdriet. Uiteraard is de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de omvang van het letsel en het leed.

 

Uw relatie met uw werkgever

Soms willen werknemers geen schadevergoeding vragen aan hun baas omdat ze bang zijn de goede relatie met hun baas in gevaar te brengen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Werkgevers zijn meestal gedekt voor ongevallen op het werk, en een eventuele schadevergoeding zal worden betaald via de verzekeraar. Zodra u uw werkgever aansprakelijk hebt gesteld voor het ongeval, zullen wij rechtstreeks communiceren met de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat uw baas zich geen zorgen hoeft te maken over het proces. Zorg er voor dat het ongevallen formulier altijd is ingevuld om herhaling te voorkomen.

 

Heeft u een advocaat voor letselschade nodig?

Als u een advocaat voor letselschade inschakelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. U kunt zich concentreren op het herstel. Letselschade advocaten kunnen u helpen uw werkgever aan te klagen en alle schade te bekijken die u heeft opgelopen, medisch bewijs te verkrijgen en vervolgens contact op te nemen met (de verzekeringsmaatschappij van) de andere persoon.

https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/