Notes Online
Image default
Dienstverlening

BOUWWERKBEWAKING

Bij de bouw van woningen, kantoren, winkels, etc. zijn altijd waardevolle materialen en machines aanwezig. Natuurlijk worden deze na afloop van een werkdag zoveel mogelijk achter slot en grendel weggeborgen, helaas is het niet uit te sluiten dat er ongenode gasten zijn, die gereedschappen, materieel en materialen willen ontvreemden.

AGVS B.V Bewakingsdienst heeft voor bouwwerkplaatsen specifiek opgeleide en gediplomeerde beveiligingsbeambten die uw eigendommen bewaken, controleren en beschermen. Zij kunnen flexibel ingezet worden, al naar gelang de ontwikkeling van het project. Zij houden een oogje in het zeil als uw mensen niet meer op het terrein aanwezig zijn. Verder kunnen zij ingezet worden voor toegangscontrole voor personeel, goederen en bezoekers, controle houden op legaal personeel, openings- en brand/sluitronden lopen, het verlenen van EHBO, toezicht houden op ARBO reglementen en functioneren als centraal meldpunt bij calamiteiten. Op deze wijze kunnen de verschillende bouwfasen adequaat en op een verantwoorde wijze worden bewaakt en gecontroleerd.

Voor meer info : http://www.agvs.nl