Notes Online

okt 10 2017

De Juiste KPI

Een key performance indicator, oftewel een KPI. Het is voor een bedrijf heel belangrijk om goede KPI’s op te stellen omdat het je als bedrijf heel veel kan opleveren. Het is wel essentieel dat KPI’s op de juiste manier worden opgesteld, anders kan het tegen je gaan werken. Een KPI geeft je als het ware een doel binnen de organisatie. Je kan met de KPI namelijk meten hoe het gaat met je doelen bereiken. Het is niet het eindpunt, maar wel een meetmiddel om de weg naar het eindpunt te meten. Zo hebben alle werknemers binnen een organisatie een gezamenlijk doel. Een gezamenlijk doel hebben zorgt voor een zekere saamhorigheid en saamhorigheid zal de sfeer op de werkvloer verbeteren en zo ook de productiviteit per werknemer. Met de KPI’s kun je dus heel goed tussentijds evalueren. Zo weet je of je als team goed op schema ligt om de doelen die je wil behalen ook kunt behalen.

 

Het opstellen van een KPI kan nog best lastig zijn. Een KPI moet aan bepaalde criteria voldoen. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel van de afkorting SMARt gehoord. Dit staat dus voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Wanneer jij je doelstellingen aan de hand van deze afkorting hebt geformuleerd ben je zeker op de goede weg. Een KPI behoort duidelijk en begrijpelijk te zijn, oftewel specifiek. Met loopbaanbegeleiding maken ze heel veel gebruik van KPI’s omdat het mensen heel erg kan helpen overzicht te creëren en hun doelen te behalen. Daarom zal een loopbaancoach dus vaak samen met medewerkers naar de KPI’s kijken.

 

Zorg dus altijd dat je goede KPI’s hebt die aan de eisen voldoen, anders heb je de kans dat werknemers het overzicht kwijtraken en het doel niet meer voor ogen hebben. Wil je een sterke organisatie, dan heb je echt baat bij KPI’s. Denk er goed over na en stel ze op want het zal uiteindelijk lonen.

 

Voor meer info : https://carrierepoort.nl/

Written by