Notes Online

mei 24 2019

Ecologisch advies

Projecten die bijvoorbeeld te maken hebben met natuurherstel, natuurbeheer of andere bouwwerken, doen er goed aan om ecologisch advies in te winnen. Wanneer er een verandering in de ecologie wordt aangebracht, denk bijvoorbeeld aan de bouw van een woontoren in een bosrijke omgeving, dan kan dat invloed hebben op de planten en dieren die daar leven. Ecologie gaat namelijk over de wisselwerking tussen organismen en hun leefomgeving. Het verwijderen van een paar bomen, kan bijvoorbeeld een gevaar zijn voor de leefomgeving van een bijzondere vogel, omdat ze hun huisje verliezen.

Ecologisch onderzoek  

Om te voorkomen dat de ecologie zo min mogelijk wordt aangetast, is ecologisch advies van essentieel belang. Ecologen onderzoeken de omgeving naar bijvoorbeeld vele relevante groepen zoals planten, vogels, maar ook vleermuizen en amfibieën. Zo is er speciale apparatuur en onderzoeksmaterialen om het onderzoek uit te voeren. De ecologen kunnen onderzoeken of er bedreigde diersoorten in een gebied leven of de biodiversiteit van een gebied in kaart brengen en advies uitbrengen om dit in stand te houden en te vergroten.

Quickscans

Maar er zijn ook andere onderzoeksmogelijkheden beschikbaar. Zo zijn er diverse quickscans voor flora en fauna. Als je een goed beeld hebt op wat voor planten, dieren en beestjes in een gebied voorkomen, dan is het makkelijker om een advies uit te brengen over eventuele ingrepen of het beheer van een gebied. Op basis van het ecologisch onderzoek kan er dus ook advies worden gegeven over bijvoorbeeld een beheerplan of een monitoringsplan.      

Voor meer info :

Written by