Notes Online
Image default
Zakelijk

Outplacement voor ondernemers in Amsterdam

In onze huidige maatschappij is een toenemende behoefte aan mensen (mannen én vrouwen) die als zelfstandig ondernemer of als freelancer hun kennis, ervaring en vaardigheden aanbieden. Dit geldt voor bijna alle beroepen en in ieder geval voor alle leeftijden. Voor goede vakmensen zijn er juist nu geweldige kansen. Gespecialiseerde outplacementbureaus zorgen ervoor dat deze mensen die kansen maximaal benutten en een goed inkomen en een zinvol bestaan als zelfstandige opbouwen.

Een gespecialiseerd outplacementbureau kan het volgende voor u doen:

• Beoordeling van uw plannen op haalbaarheid in de markt

• Onderzoek naar uw persoonlijke ondernemende eigenschappen

• Kortdurende, intensieve en individuele begeleiding op de ontwikkeling van de commerciële aspecten van het ondernemerschap (o.a. marketing, verkoopplan, budgettering en persoonlijke presentatie)

• Opstellen van het ondernemingsplan voor het verkrijgen van starterskrediet

• Een klankbord en vraagbaak zijn in de periode ná de start van uw eigen bedrijf.


Outplacementbureau werkcontact in Amsterdam

De begeleiding gebeurt vaak door een ondernemer die uit eigen ervaring weet hoe het moet (en ook hoe het niet moet). Elk individueel traject is op de praktijk gericht en zet de startende ondernemer aan tot actie. Deze begeleiding past uitstekend binnen een outplacementtraject wat gericht is op begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.

Een coach helpt u met duurzaam en gericht groeien en met het opstarten van nieuwe activiteiten en/of het aanboren van nieuwe markten.

Daarvoor moet er natuurlijk eerst een gedegen SWOT analyse gemaakt worden om de meest interessante product-markt combinaties in kaart te brengen en een keuze gemaakt kan worden voor de juiste positionering.

Maar daarna begint het werk pas écht: doelen stellen, een plan van aanpak maken en zorgen dat het uitgevoerd wordt. Uiteraard samen met u. “Coaching op resultaat” noemen ze dat bij Werkcontact, een bureau voor outplacement in Amsterdam. Het bureau ziet de laatste jaren steeds meer mensen die voor zich zelf willen beginnen en hun outplacement budget daarvoor inzetten. Wel is de verwachting dat dit door de corronacrisis weer wat zal afnemen.

https://www.outplacementverzekering.nl