Notes Online
Image default
Rechten

Echtscheidingsadvocaat Zoetermeer

Scheiding

Veel mensen willen weten wat er allemaal komt kijken als ze gaan scheiden. Dit vragen de mensen meestal gelijk als ze bij een echtscheidingsadvocaat komen voor juridisch advies over een echtscheiding. Onderstaand staat beschreven waar u rekening mee dient te houden bij een scheiding.

Veel hangt af of mensen een eigen huis hebben, of ander eigen vermogen en of er minderjarige kinderen zijn. Daarnaast moet er gekeken worden of er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn. Bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap dienen vrijwel dezelfde zaken geregeld te worden. Afhankelijk van bovenstaande zaken moet u rekening houden met bijv. een omgangsregeling, de afspraken in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. 

De partner die niet het verzoekschrift indient kan binnen zes weken een verweerschrift indienen als zij of hij het er niet mee eens is. Hiervoor moet een scheidingsadvocaat worden ingeschakeld.

Echtscheiding in Zoetermeer

Een huwelijk wordt ontbonden door middel van een scheiding. Zodra een verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend wordt ook de gemeenschap van goederen ontbonden. Dit betekent onder andere dat aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld schulden niet meer van toepassing is vanaf dat moment. Tevens heeft u of uw partner geen aanspraak meer op vermogen dat verwerft wordt door de andere partner. Wel blijft na de echtscheiding de onderhoudsverplichting gelden en het recht op partneralimentatie en kinderalimentatie.

Hoe gaat dat, scheiden?

Een verzoekschrift tot echtscheiding moet worden ingediend door een echtscheidingsadvocaat in Zoetermeer. Voor een echtscheiding moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank in de woonplaats van een van de beide partners. De rechter doet het belangrijkste namelijk de echtscheiding officieel maken. Daarnaast maakt de rechter een besluit over onder meer het ouderlijk gezag, vaststelling van partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen, boedelscheiding of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Echtscheidingsadvocaat Zoetermeer

De meest eenvoudige echtscheiding bestaat uit het alleen aanvragen van de scheiding. Meer is niet nodig indien er geen minderjarige kinderen zijn. Beide partners kunnen veel zaken zelf regelen indien er geen rare dingen spelen en men het over alles eens is. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan moet er een ouderschapsplan worden ingediend bij het verzoekschrift tot scheiding. Daarin staan de afspraken die beide echtgenoten maken over de kinderen. Dit kan een echtscheidingsadvocaat in Zoetermeer voor u in orde maken.