Notes Online

apr 10 2018

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Notes-online

We werken hard aan het verbeteren van de werkvloer. Wij als organisatie die onderzoeken uitvoeren naar de tevredenheid van personen die in een bedrijf werken zijn zeer gericht op het verhogen van de tevredenheid. We bieden dit soort onderzoeken en trajecten aan. Bedrijven komen langs bij ons op kantoor om dit soort zaken te bespreken en af te handelen. We gaan dan 1 op 1 met de HR manager zitten. We willen graag weten wat er allemaal speelt binnen het bedrijf. Wat zijn de problemen waar jullie tegen aanlopen. Het kan zo zijn dat deze problemen nog niet bekend zijn …